Vsa programska oprema je brezplačna!

RFID LiB KNJIŽNIČNI SISTEM NA HF IN NA UHF PODROČJU!

Knjižnice lahko izbirajo med HF in UHF sistemom.

RFID LiB knjižnični sistem je prvi in edini RFID knjižnični sistem v Sloveniji, ki deluje tako na HF* kot na UHF** frekvenčnem področju. Je plod domačega, slovenskega znanja in izkušenj.

Sistem zajema celovito paleto modulov, potrebnih za delo v knjižnici od samopostrežne izposoje, vračanja in informiranja, obdelave in konverzije, ročne izposoje in rezervacije, vračanja, varovanja in popisa gradiva z ročnimi terminali RFID+Barcode (Cobiss/3-Inventura).

Pripravljena je tudi posebna ponudba za manjše knjižnice!

*HF - High Frequency
**UHF - Ultra High Frequency

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in z veseljem vam pomagamo pri izbiri!


RFID LiB knjižnični sistem- tehnologija za sodobne knjižnice

Sodobni trendi usmerjajo delo v knjižnicah

Tehnologija RFID je ena tistih, ki omogoča knjižnicam posodobitev delovnih procesov. Knjižnicam, ki temu tehnološkemu razvoju in nujnosti posodabljanja svojega delovanja sledijo, ponujamo RFID LIB knjižnični sistem.

RFID LiB knjižnični sistem je prvi in edini RFID knjižnični sistem v Sloveniji, ki deluje tako na HF kot na UHF frekvenčnem področju. Je plod domačega, slovenskega znanja in izkušenj.

Sistem zajema celovito paleto modulov, potrebnih za delo v knjižnici, od samopostrežne izposoje, vračanja in informiranja, obdelave in konverzije, ročne izposoje in rezervacije, vračanja, varovanja in popisa gradiva z ročnimi terminali RFID+Barcode (Cobiss Inventura).

RFID LiB knjižnični sistem omogoča učinkovitejše delo v knjižnica. Povezuje se lahko z obstoječim knjižničnim sistemom tako, da izkorišča možnosti SIP povezave. Sistem omogoča samopostrežno in ročno izposojo, vračanje, obdelavo, iskanje, sledenje in varovanje gradiva. Modularnost RFID LiB knjižničnega sistema omogoča konfiguracijo po želji uporabnika. RFID LiB sistem je fleksibilen in odgovarja na izzive modernih knjižnic.

Ker je slovenski knjižnični prostor podprt s sistemom COBISS, smo temu ustrezno prilagodili RFID LiB knjižnični sistem.


Uporaba v slovenskih knjižnicah kaže, da smo bili pri tem uspešni. Naš RFID LiB sistem uporabljajo v:

Naš RFID sistem uporabljajo v:

  • Medobčinski splošni knjižnica Žalec
  • Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica
  • Knjižnici Pavla Golie Trebnje
  • Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Gričarja Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani
  • Centralni ekonomski knjižnici Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani


Zato lahko z gotovostjo zapišemo tudi tako: "Lib govori tudi Cobiss!"


Upravljanje s knjižničnim gradivom v RFID sistemu


station1 Sistem podpira delo v knjižnici in poteka tako, da v knjižno gradivo, ki je že opremljeno s črtno kodo, namestimo prazno pametno nalepko ter ga s konverzijo pripravimo za izposojo. Ob tem se vključi zaščita, ki pri nepravilni izposoji aktivira varnostna vrata LiB-Guard. Konverzija gradiva lahko poteka ročno ali avtomatsko.

Poleg konverzije se lahko na tem delovnem mestu vrši tudi izposoja s pomočjo lokalno priklopljenega RFID ali optičnega čitalnika, ki ju nadzira programski modul LiB-Station. Ta modul je namenjen uporabi knjižničnemu osebju.

Gradivo v prostem pristopu si uporabniki knjižnice lahko izposodijo na knjigomatu - LiB-Circulation. Ta programski modul omogoča izposojo, vračanje in informiranje o izposojenem gradivu. Knjigomat vsebuje osebni računalnik, na dotik občutljiv zaslon, RFID in optični čitalnik ter termični tiskalnik. Pomembna značilnost knjigomata je, da omogoča izposojo in vračanje gradiva tako s pomočjo RFID kot črtne kode.

Poleg konverzije se lahko na tem delovnem mestu vrši tudi izposoja s pomočjo lokalno priklopljenega RFID ali optičnega čitalnika, ki ju nadzira programski modul LiB-Station. Ta modul je namenjen uporabi knjižničnemu osebju.

PCGradivo v prostem pristopu si uporabniki knjižnice lahko izposodijo na knjigomatu - LiB-Circulation. Ta programski modul omogoča izposojo, vračanje in informiranje o izposojenem gradivu. Knjigomat vsebuje osebni računalnik, na dotik občutljiv zaslon, RFID in optični čitalnik ter termični tiskalnik. Pomembna značilnost knjigomata je, da omogoča izposojo in vračanje gradiva tako s pomočjo RFID kot črtne kode.Vrata01Ko uporabnik zapušča oddelek prostega pristopa, se giblje mimo varovalnih vrat LiB-Guard.
Če si gradiva ni pravilno izposodil, se oglasijo z zvočnim in svetlobnim signalom.

 

 

 

nordic id merlin 292x300Popis gradiva – inventuro izvajamo s pomočjo modula LiB-Inventory. Modul je bil razvit na osnovi zahtev Instituta informacijskih znanosti iz Maribora, ki upravlja s sistemom COBISS. Izvaja se s pomočjo prenosnega terminala z vgrajenim čitalnikom črtne kode in RFID čitalnikom ter programskim paketom Inventura za Cobiss/3.

Knjižnice lahko izbirajo med naslednjimi tipi ročnih terminalov za popis:
• samo s črtno kodo (Denso),
• s črtno kodo in RFID-HF (Nordic)
• s črtno kodo in RFID-UHF (Denso).

 

patron001RFID knjižnični sistem LiB se lahko dopolni tudi z uporabo članskih RFID izkaznic. LiB RFID sistem vključuje možnost uporabe RFID članskih izkaznic pri informativnem pregledovanju, izposoji in vračanju gradiva na knjigomatu LiB-Circulation kakor tudi na delovni postoji LiB-Station. Priprava članskih izkaznic je mogoča z dodatnim modulom za konverzijo članskih izkaznic in RFID tiskalnikom. Članske izkaznice se lahko pripravijo tudi na drugih RFID medijih (nalepka, obesek).

ReturnSort01Vračanje gradiva je ob ustrezni postavitvi enote za vračanje možno tudi 24 ur / 7 dni v tednu.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. v kolikor želite več informacij!

Go to top